Návod k použití _ homba baby

NÁVOD K POUŽITÍ _ homba baby (SK)

Závěsná Kolébka Homba baby rychle uklidní vaše miminko a dopřeje mu kvalitní spánek i ve dne. Pružina má nosnost <15kg a zajišťuje rytmické houpání (nahoře - dole). Houpání podobné tomu, které miminko zažívalo v bříšku maminky v průběhu těhotenství. Miminku houpání navozuje příjemné pocity.

Miminko v kolébce leží v poloze tzn. „klubka“. Záda jsou mírně prohnutá do kulatiny a nožičky pokrčené k tělíčku. Takto doporučuje děťátko nosit většina fyzioterapeutů. Podporuje se tak správný vývoj páteře, a také se zmírňují koliky. Mírné nadzvednutí kolébky u hlavičky miminka brání refluxu, který se může projevovat zejména v prvních 6 měsících. Díky kolébce miminko aktivně relaxuje, snadno usíná a vy tak můžete trávit méně času uspáváním a mít více času na relax, sebe i na zbytek rodiny.

ÚČEL POUŽITÍ

Textilní závěsná kolébka Homba baby slouží ke kolísání, uspávání, ležení a spaní miminek od 0 do cca 10 měsíců (nenahrazuje dětskou postýlku). Maximální nosnost pružiny je <15kg.

Jiné, než v návodu uvedené způsoby a podmínky používání kolébky, jsou zakázány!

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA

 • Pečlivě si přečtěte návod k použití a výrobek používejte podle uvedených pokynů – jakékoli úpravy a změny výrobku, které mají negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví, jsou zakázány. Nevěšte kolébku v blízkosti ohně nebo jiných tepelných zdrojů.
 • Před 1. použitím kolébku vyperte podle návodu.
 • Nenechávejte dítě bez dozoru – od okamžiku, kdy je dítě schopno si v kolébce samo sednout nebo otočit se, lze kolébku používat jen za bezprostřední přítomnosti dospělého. Výrobce neručí za jakékoli nehody. Kolébka není určena ke hraní.
 • Nepřekračujte povolenou nosnost <15 kg – hrozí nebezpečí deformace pružiny nebo její prasknutí.
 • Kontrolujte pravidelně bezpečnostní lano - MUSÍ PROCHÁZAT HORNÍM spojovacím článkem, PRUŽINOU A DOLNÍ karabinou. Jeho DÉLKU UPRAVTE TAK, aby při DESTRUKCI PRUŽINY KOLÍSKÁ ZŮSTALA viset NAD ZEMOU a současně jste mohli pohodlně houpat.
 • Kontrolujte pravidelně stav použitého lana – musí být v perfektním stavu, nesmí docházet k mechanickému opotřebení. V případě zjištění i minimálního poškození lano okamžitě vyměňte!
 • Pravidelně kontrolujte pevnost způsobu zavěšení – šroub ve stropě, mezidveřovou hrazdu, samostatný stojan. Kolébku umístěte pouze na místa, která bezpečně udrží vzniklou zátěž. Pozor na sádrokartonové stropy či jiné obklady. V tomto případě zavěšení vždy konzultujte s odborníkem. Pevnost šroubů a držáků zkontrolujte zátěžovým testem s využitím vlastní váhy.
 • Obaly – plastové sáčky a další obaly musí být po rozbalení výrobku mimo dosah dětí do 3 let.

OBSAH BALENÍ

 1. Textilní závěsná kolébka
 2. Molitanová matrace
 3. Obal na matraci
 4. Dřevěná dubová rozpěra
 5. Pružina
 6. Obal na pružinu
 7. Karabina
 8. Spojovací článek
 9. Bezpečnostní lano - 2m
 10. Lano pro zavěšení - 2m
 11. Textilní taška se zipem

SESTAVENÍ KOLÍSKY

 • Sestavení pružiny a uchycení
 • Vezměte pružinu a zkontrolujte, zda

  bezpečnostní lano prochází spojovacím

  článkem – přes pružinu – přes karabinu.

  Bezpečnostní lano je uvázáno osmičkovým protisměrným uzlem.

  Délka lanka musí umožnit pohodlné houpání a současně

  nesmí pustit kolébku na zem v případě

  destrukce pružiny. Nakonec zkontrolujte

  pevnost uzlu (protisměrný osmičkový uzel).

  Spojovací článek (skobu) vložte do

  připraveného způsobu zavěšení

  (na stropě, do stojanu) a zašroubujte jej, nebo použijte lano pro zavěšení - 2m, které uvažte na potřebnou délku osmičkovým protisměrným uzlem .

  1. Vložení kolébky

  Vezměte textilní kolébku

  av místě horního překladu látku postupně nařaste

  tak, abyste ji mohli vložit

  do karabiny. Potom karabinu zavřete.

  Miminko vkládejte do textilního vaku

  ze strany, na které jsou na kolébce nýty pro rozepnutí.

  Ty rozepínejte pro účely

  vložení miminka.

 • Vložení matrace do kolébky
 • Do zavěšené kolébky vložte matraci (pohankovými lusky nahoru) až k hornímu (zadnímu) okraji textilní kolébky Homba baby.

 • Založení dřevěné rozpěry
 • Strany textilní kolébky Homba baby nařaste a vložte do drážek dřevěné rozpěry (hrazdy) přibližně 10cm od horního vložení do karabiny.

 • Vložení miminka do kolébky
 • Miminko vložte tak, aby mělo hlavičku při horním okraji. Tím zajistíte, že hlavička bude mírně vyvýšená. Po vložení miminka zapněte nýty na přední části kolébky. Když je miminko uvnitř vaku, musí být nýty vždy zapnuty.

  Osmičkový protisměrný uzel

  Pružina musí být vždy jištěna bezpečnostním lanem, které je uvázáno přes pružinu, skobu, karabinu a svázáno protisměrným osmičkovým uzlem. Lano je třeba stále kontrolovat, zda je v pořádku a jisti pružinu. Pokud lano jeví známky poškození, je třeba jej okamžitě vyměnit.

  1. LANO K ZAVĚŠENÍ
  2. SPOJOVACÍ ČLÁNEK (ŠROUBOVACÍ KARABÍNA)
  3. PRUŽINA (NOSNOST do 15kg)
  4. KARABÍNA
  5. BEZPEČNOSTNÍ LANO 2M (DŮLEŽITÉ)
  6. TEXTILNÍ KOLÍSKA
  7. DŘEVĚNÁ ROZPĚRA
  8. OBAL NA MATRACI
  9. MATRACE

  ÚDRŽBA

  Textilní vak můžete prát při 40 °C. Matraci nelze prát, a to z důvodu vložených pohankových lusků. Můžete jej však očistit vlhkým hadříkem v místě znečištění. Proto je nutné jej chránit potahem, který je součástí balení. Životnost výrobku je minimálně 2 roky.

  LIKVIDACE

  Likvidace výrobku po jeho neopravitelném poškození nebo po skončení jeho životnosti – zařízení se musí rozebrat a separovat na jednotlivé části, díly a materiály, které budou zlikvidovány podle platné legislativy a předpisů v době jejich likvidace.

  NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

  Kolébka Homba baby rychle uklidní vaše miminko a dopřeje mu kvalitní spánek i přes den. Pružina má nosnost <15kg a zajišťuje rytmické houpání (nahoru – dolů), které miminko zažívalo v bříšku maminky v průběhu celého těhotenství. Miminku houpání navozuje příjemné pocity.

  Miminko v kolébce leží v poloze tvz. klůčka. Záda jsou mírně prohnutá do kulata a nožičky pokrčené k tělíčku. Takto doporučuje děťátko nosit většina fyzioterapeutů. Podporuje se tak správný vývoj páteře, a také zmierňují koliky. Mírné nadzvednutí kolébky u hlavičky miminka brání refluxu, který se může projevovat zejména prvních 6 měsíců. Díky kolébce miminko aktivně relaxuje, snadno usíná. Maminka, tým tráví méně času uspáváním a má více času na relax, sobě i na zbytek rodiny.

  ÚČEL K POUŽITÍ

  Textilní kolébka Homba baby slouží ke kolébání, uspávání, ležení a spaní miminek od 0 do cca 10 měsíců (nenahrazuje dětskou postýlku). Maximální nosnost pružiny je <15kg.

  Jiné než v návodu uvedené způsoby a podmínky používání kolébky jsou zakázány!

  BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA

  • Pečlivě si přečtěte návod k použití a výrobek používejte dle uvedených pokynů – jakékoli úpravy a změny výrobku, které mají negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví jsou zakázány. Nezavěšujte kolébku v blízkosti ohně nebo jiných tepelných zdrojů. • Nenechávejte dítě bez dozoru – od okamžiku, kdy je dítě schopno si v kolébce samo sednout nebo otočit, lze kolébku používat pouze za bezprostřední prítomnosti dospělého. Výrobce neručí za jakékoli nehody. Kolébka není určena k hraní.
  • Před 1. použitím kolébku vyperte dle návodu.
  • Nepřekračujte povolenou nosnost <15 kg – hrozí nebezpečí deformace pružiny nebo její prasknutí.
  • Kontrolujte pravidelně bezpečnostní lano – MUSÍ PROCHÁZET HORNÍM SPOJOVACÍM ČLÁNKEM, PRUŽINOU A DOLNÍ KARABINOU. JEHO DÉLKU UPRAVTE TAK, ABY V PŘÍPADĚ DESTRUKCE PRUŽINY KOLÉBKA ZŮSTALA VISET NAD ZEMÍ a současně jste mohli pohodlně houpat.
  • Kontrolujte pravidelně stav použitého lana – musí být v perfektním stavu, nesmí docházet k mechanickému opotřebení. V případě zjištění i minimálního poškození lano okamžitě vyměňte!
  • Kontrolujte pravidelně pevnost způsobu zavěšení – vrut ve stropu, mezidveřní hrazdu, samostatný stojan. Kolébku umístěte jen na místa, která bezpečně udrží vzniklou zátěž. Pozor na sádrokartonové stropy či jiné obklady. V tomto případě zavěšení vždy konzultujte s odborníkem. Pevnost vrutů a držáků zkontrolujte zátěžovým testem s využitím vlastní váhy.
  • Obaly – plastové sáčky a další obaly musí být po rozbalení výrobku mimo dosah dětí do 3 let.

  OBSAH BALENÍ

  1. Textilní závěsná kolébka
  2. Molitanová matrace
  3. Obal na matraci
  4. Dřevěná dubová rozpěra
  5. Pružina
  6. Obal na pružinu
  7. Karabina
  8. Spojovací článek
  9. Bezpečnostní lano - 2m
  10. Lano pro zavěšení - 2m
  11. Textilní taška se zipem

  SESTAVENÍ KOLÍBKY

  1. Sestavení pružiny a uchycení

  Vezměte pružinu a zkontrolujte, že

  bezpečnostní la no prochází spojovacím

  článkem - přes pružinu - přes karabinu.

  Bezpečnostní lano je uvázáno osmičkovým

  protisměrným uzlem. Délka lanka musí

  umožnit pohodlné houpání a současně

  nesmí pustit kolébku na zem. V případě

  destruce pružiny. Nakonec zkontrolujte

  pevnost uzlu (protisměrný osmičkový uzel).

  Spojovací článek (skobu) vložte do

  připraveného způsobu zavěšení

  (na stropě, do stojanu)

  a zašroubujte jej.

  1. Vložení kolébky

  Vezměte textilní vak

  a v místě horního překla du látku postupně nařaste

  tak, abyste ji mohli vložit do karabiny. Nařasenou látku

  vložte do karabiny a karabinu zavřete. Miminko budete do textilního vaku vkládat ze strany, kde jsou na vaku nýty, které pro účely

  vložení rozepínejte.

  1. Vložení matrace do kolébky

  Do vaku vložte matraci

  (pohankovými lusky

  nahoru) až k hornímu

  (zadnímu) okraji textilního

  vaku Homba baby.

  1. Vložení dřevěné rozpěry.

  Strany textilního vaku

  Homba baby nařaste a

  vložte do drážek

  dřevěné rozpěry

  (hrazdy) přibližně 10cm od horního

  vložení v karabině.

  1. Vložení miminka do kolébky.

  Miminko vložte tak, aby mělo

  hlavičku u horního okraje.

  Tým zajistíte, že hlavička bude

  mírně vyvýšená. Po vložení miminka

  zapněte nýty na přední části vaku.

  Když je miminko vevnitř vaku,

  musí být nýty vždy zapnuty.  Osmičkový protisměrný uzel 

  Pružina musí být vždy jistěna

  bezpečnostním lanem, které

  je uvázáno přes pružinu, skobu, karabinu a svázáno protisměrným osmičkovým uzlem. Jakmile lano jeví známky poškození, je třeba jej okamžitě vyměnit, a pořád

  kontrolovat, že je lano v pořádku a jistí pružinu

  1. SPOJOVACÍ ČLÁNEK (SKOBA)

  2. PRUŽINA (NOSNOST 15kg)

  3. KARABINA

  4. BEZPEČNOSTNÍ LANKO (DŮLEŽITÉ)

  5. DŘEVĚNÁ ROZPĚRA

  6. LANKO NA HOUPÁNÍ

  7. TEXTILNÍ VAK

  8. MATRACE

  9. OBAL NA MATRACI

  10. TAŠKA

  ÚDRŽBA

  Textilní vak se může prát při 40 °C. Matrace nelze prát z důvodu vložených pohankových lusků, pouze ji můžete očistit vlhkým hadříkem v místě znečištění. Proto je nutno ji chránit potahem, který je součástí balení. Životnost výrobku je minimálně 2 roky.

  LIKVIDACE

  Likvidace výrobku po jeho neopravitelném poškození nebo po skončení je životnosti zařízení se musí rozebrat a separovat na jednotlivé části, díly a materiály, které budou zlikvidovány dle platné legislativy a předpisů v době jejich likvidace.

  Výrobce: MAD Solutions sro, w ww.homba.store 

  INSTRUCTIONS FOR USE (EN)

  Homba baby cradle bude velmi klidné vaše miminko a dívá him/her a dobrý noc ospalý až během dne. Na jaře je upevněna kapacita <15 kg a nosí rhythmic swings (up – dole), které baby experimentoval v mateřské abdomen během těhotenství. Swinging dává děti a pleasant feeling.

  Baby in the cradle leží v pozici ze so-called „koule“. Zpátky je lehký bent do kruhového tvaru a nohy jsou bent do bodu. This is how most physiotherapists recommend carrying a baby. To podporuje vývoj rozvoje spine a také redukuje efekty dítěte colic. Světlo život cradle na baby hlavu prevents reflux, který může manifest jít především na prvních 6 měsíců. Thanks to the cradle, the baby aktivní relaxace a padá asleep easily. Mother spends less time putting the baby to sleep and has more time to relax, more time for herself a zbytek rodiny.

  PURPOSE OF USE

  Homba baby textilní cradle se používá pro rocking the baby, putting the baby to ospalost, pro baby to lie and sleep z 0 až o 10 měsíců (je to není náhrada a baby crib). The maximum load capacity of spring is <15kg.

  Metody a podmínky použití cradle jiného než ty, které jsou specifikovány v instructions jsou prohibited!

  SAFETY WARNING

  • Čtení instruktorů pro použití pečlivě a použijte produkt s přihlédnutím k instruktorům dal - any modifikací a změny k produktu, který má negativní účinek na bezpečnost a ochranu zdraví. Do not hang the cradle poblíž požáru nebo jiné heat sources.
  • Před použitím cradle pro první čas, wash it přiblížení to instructions
  • Do not leave dítě unattended - z okamžiku, kdy dítě je schopen sedět nebo zastavit na jeho / jeho vlastní v táboru, tábor může jen být použita v inmediata presence z dospělého. Manufacturer není dostupný pro nehody. Cradle is not intended for play.
  • Není exceed permissible load <15 kg - je to riziko jarní deformace nebo jeho ruptura.
  • Check the safety rope pravidelně - IT MUST GO THROUGH THE UPPER CONNECTOR, SPRING, AND LOWER CARABINE. ADJUST ITS LENGTH SE THAT IN THE EVENT OF DESTRUCTION OF THE SPRING THE CRADLE OBRÁZKY TO HANG ABOVE THE GROUND a v témže čase může swing komfortně.
  • Obvykle kontrolovat stav ropy použitý - musí být v dokonalém stavu, musí být no mechanické wear. Pokud je minimum damage is found, replace the rope immediately!
  • Regulační kontrola středu závěsné metody – šroubu v stropu, intermediate door rail, a separate stand. Místo cradle jenom v místech, které mohou safely podporovat load. Beware of plasterboard stropů nebo jiných dlaždic. V tomto případě, prosím consult a specialist pro suspension. Zkontrolovat prostředek šroubů a držáků s stresovým testem pomocí vašeho vlastního váhy.
  • Packaging - plastové obaly a další balení musí být z reach dětí pod 3 roky po věku po zpackání produktu.

  PACKAGE CONTENT

  1. Textile swing bag
  2. Foam mattress
  3. Mattress sheet
  4. Wooden oak strut
  5. Spring
  6. Spring wrapper
  7. Carbine
  8. Connecting link
  9. Safety rope – 2m
  10. Rope for hanging - 2m
  11. Textile bag with zipper

  ASSEMBLING OF THE CRADLE

 • Spring assembly and mounting
 • Take the spring and check that

  the safety rope passes through the connecting

  link - via spring - via carbine.

  Safety lano je složená s octagonal opposing knot. Length of the rope must

  allow komfortní swinging and at the same time

  není nutné drop the cradle in case of

  spring destruction. Finally, check

  knot strength (octagonal opposing knot). Insert the connecting link into

  prepared method of hanging

  (on the ceiling, in a stand)

  a šroub je, nebo použít lanu pro visící 2m s octagonal opposing knot..

 • Cradle insertion
 • Take textilní taška a na místě upper

  konverze do továrny gradually drape the fabric

  se that you can insert it to the carabiner. Zavřít carabiner.Put baby in textilní taška z boku na které rivets jsou taška. Unbutton them pro the purpose of the

  insertion.

 • Inserting the mattress into the cradle
 • Put the mattress in the bag (buckwheat pods

  1. nahoru) nahoru do horní (zpoza) okraj textilie Homba baby hammock.

 • Inserting a dřevěný spacer
 • Drap sides of the textile hammock Homba baby and 

  insert do crimp grooves of dřevěný spacer (bar)

  approximately 10cm od nejvyšší insert do karbine.

 • Putting the baby into the cradle
 • Insert the baby se that it má jeho hlavu na vrcholu edge.

  This will ensure that the head will be

  slightly elevated. After inserting the baby

  tlačítko rivets na přední části tašky.

  When the baby is inside the taška,

  the rivets must always be buttoned.

  Octagonal opposing knot

  Na jaře musí být zajištěna bezpečná ropa, která je střídající se na jaře na třpytu, karabináře a následně v octagonal opposing knot.

  Jako současnost jako lano ukazuje znaky damage to musí být replaced immediately, a to musí být kontrolováno, pokud lano je OK a bezpečnostní jar.

  1. CONNECTING LINK (CLAMP)
  2. SPRING (LOAD CAPACITY MAX. 15kg)
  3. CARBINE
  4. SAFETY CABLE 2M (IMPORTANT)
  5. OAK WOODEN SPACER
  6. SWING ROPE
  7. TEXTILE BAG
  8. MATTRESS
  9. MATTRESS COVER

  MAINTENANCE

  textilní hammock může být washed při 40°C. Mattress cannot be washed due to inserted buckwheat pods, můžete jen čistě to s uzamčeným hadříkem u place poškozování. Therefore, it is necessary to protect it s krytem, ​​který je zahrnut v balení. Service life of the product je na 2 roky.

  DISPOSAL

  Disponuje produktem po irreparable damage nebo na konci svého servisního života - zařízení musí být rozčleněno a odděleno do individuálních částí a materiálů, které se musí nalézt v souladu s uplatnitelnou legislativou a regulace v době, kdy jejich disponoval.

  Producer: MAD Solutions, sro website: www.homba.store