Odstoupení od smlouvy


Formulář pro Odstoupení od smlouvy
Internetového obchodu www.homba.sk

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Komu: MAD Solutions sro, Tokajská 11, Košice 040 18, Česká republika

– Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby* :

– Datum objednání/datum přijetí*:

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů*:

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů*:

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů* (pouze pokud je tento formulář podáván v listinné podobě)

.......................................

– Datum:

* Nehodící se škrtněte.