Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Návod na použitie _ homba baby

NÁVOD NA POUŽITIE _ homba baby (SK)

Závesná Kolíska Homba baby rýchlo upokojí vaše bábätko a dopraje mu kvalitný spánok aj cez deň. Pružina má nosnosť <15kg a zabezpečuje rytmické hojdanie (hore – dole). Hojdanie podobné tomu, ktoré bábätko zažívalo v brušku mamičky v priebehu tehotenstva. Bábätku hojdanie navodzuje príjemné pocity.

Bábätko v kolíske leží v polohe tzv. “klbka”. Chrbát je mierne prehnutý do guľata a nožičky pokrčené k telíčku. Takto odporúča dieťatko nosiť väčšina fyzioterapeutov. Podporuje sa tak správny vývoj chrbtice, a taktiež sa zmierňujú koliky. Mierne nadvihnutie kolísky pri hlavičke bábätka bráni refluxu, ktorý sa môže prejavovať najmä v prvých 6 mesiacoch. Vďaka kolíske bábätko aktívne relaxuje, ľahko zaspáva a vy tak môžete tráviť menej času uspávaním a mať viac času na relax, seba, ako aj na zvyšok rodiny. 

ÚČEL POUŽITIA

Textilná závesná kolíska Homba baby slúži na kolísanie, uspávanie, ležanie a spanie bábätiek od 0 do cca 10 mesiacov (nenahrádza detskú postieľku). Maximálna nosnosť pružiny je <15kg.

Iné, ako v návode uvedené spôsoby a podmienky používania kolísky, sú zakázané!

BEZPEČNOSTNÁ VÝSTRAHA

 • Starostlivo si prečítajte návod na použitie a výrobok používajte podľa uvedených pokynov – akékoľvek úpravy a zmeny výrobku, ktoré majú negatívny vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia, sú zakázané. Nevešajte kolísku v blízkosti ohňa alebo iných tepelných zdrojov.
 • Pred 1. použitím kolísku vyperte podľa návodu.
 • Nenechávajte dieťa bez dozoru – od okamihu, kedy je dieťa schopné si v kolíske samo sadnúť alebo otočiť sa, možno kolísku používať len za bezprostrednej prítomnosti dospelého. Výrobca neručí za akékoľvek nehody. Kolíska nie je určená na hranie.
 • Neprekračujte povolenú nosnosť <15 kg – hrozí nebezpečenstvo deformácie pružiny alebo jej prasknutie.
 • Kontrolujte pravidelne bezpečnostné lano - MUSÍ PRECHÁDZAŤ HORNÝM spojovacím článkom, PRUŽINOU A DOLNOU karabínou. Jeho DĹŽKU UPRAVTE TAK, aby pri DEŠTRUKCII PRUŽINY KOLÍSKA ZOSTALA visieť NAD ZEMOU a súčasne ste mohli pohodlne hojdať.
 • Kontrolujte pravidelne stav použitého lana – musí byť v perfektnom stave, nesmie dochádzať k mechanickému opotrebovaniu. V prípade zistenia aj minimálneho poškodenia lano okamžite vymeňte!
 • Pravidelne kontrolujte pevnosť spôsobu zavesenia – skrutku v strope, medzidverovú hrazdu, samostatný stojan. Kolísku umiestnite len na miesta, ktoré bezpečne udržia vzniknutú záťaž. Pozor na sadrokartónové stropy či iné obklady. V tomto prípade zavesenie vždy konzultujte s odborníkom. Pevnosť skrutiek a držiakov skontrolujte záťažovým testom s využitím vlastnej váhy.
 • Obaly – plastové vrecká a ďalšie obaly musia byť po rozbalení výrobku mimo dosahu detí do 3 rokov.

OBSAH BALENIA

 1. Textilná závesná kolíska
 2. Molitanový matrac
 3. Obal na matrac
 4. Drevená dubová rozpera
 5. Pružina
 6. Obal na pružinu
 7. Karabína
 8. Spojovací článok
 9. Bezpečnostné lano - 2m
 10. Lano pre zavesenie - 2m
 11. Textilná taška so zipsom

ZOSTAVENIE KOLÍSKY

 

 • Zostavenie pružiny a uchytenie
 •  

  Vezmite pružinu a skontrolujte, či

  bezpečnostné lano prechádza spojovacím

  článkom – cez pružinu – cez karabínu.

  Bezpečnostné lano je uviazané osmičkovým protismerným uzlom. 

  Dĺžka lanka musí umožniť pohodlné hojdanie a súčasne

  nesmie pustiť kolísku na zem v prípade

  deštrukcie pružiny. Nakoniec skontrolujte

  pevnosť uzla (protismerný osmičkový uzol). 

  Spojovací článok (skobu) vložte do

  pripraveného spôsobu zavesenia

  (na strope, do stojanu) a zaskrutkujte ho, alebo použite lano pre zavesenie - 2m, ktoré uviažte na potrebnú dĺžku osmičkovým protismerným uzlom .

   

  1. Vloženie kolísky 

  Vezmite textilnú kolísku

  a v mieste horného prekladu látku postupne nariaste

  tak, aby ste ju mohli vložiť

  do karabíny. Potom karabínu zatvorte. 

  Bábätko vkladajte do textilného vaku

  zo strany, na ktorej sú na kolíske nity pre rozopnutie. 

  Tie rozopínajte pre účely

  vloženia bábätka.

   

 • Vloženie matraca do kolísky
 • Do zavesenej kolísky vložte matrac (pohánkovými strukmi hore) až k hornému (zadnému) okraji textilnej kolísky Homba baby.

 • Založenie drevenej rozpery
 • Strany textilnej kolísky Homba baby nariaste a vložte do drážok drevenej rozpery (hrazdy) približne 10cm od horného vloženia do karabíny.

 • Vloženie bábätka do kolísky
 • Bábätko vložte tak, aby malo hlavičku pri hornom okraji. Tým zaistíte, že hlavička bude mierne vyvýšená. Po vložení bábätka zapnite nity na prednej časti kolísky. Keď je bábätko vo vnútri vaku, musia byť nity vždy zapnuté.

  Osmičkový protismerný uzol

  Pružina musí byť vždy istená bezpečnostným lanom, ktoré je uviazané cez pružinu, skobu, karabínu a zviazané protismerným osmičkovým uzlom. Lano je potrebné stále kontrolovať, či je v poriadku a istí pružinu. Ak lano javí známky poškodenia, je potrebné ho okamžite vymeniť.

  1. LANO NA ZAVESENIE
  2. SPOJOVACÍ ČLÁNOK (ŠRUBOVACIA KARABÍNA)
  3. PRUŽINA (NOSNOSŤ do 15kg)
  4. KARABÍNA
  5. BEZPEČNOSTNÉ LANO 2M (DÔLEŽITÉ)
  6. TEXTILNÁ KOLÍSKA
  7. DREVENÁ ROZPERA
  8. OBAL NA MATRAC
  9. MATRAC

  ÚDRŽBA 

  Textilný vak môžete prať pri 40°C. Matrac nie je možné prať, a to z dôvodu vložených pohánkových strukov. Môžete ho však očistiť vlhkou handričkou v mieste znečistenia. Preto je nutné ho chrániť poťahom, ktorý je súčasťou balenia. Životnosť výrobku je minimálne 2 roky.

  LIKVIDÁCIA

  Likvidácia výrobku po jeho neopraviteľnom poškodení alebo po skončení jeho životnosti – zariadenie sa musí rozobrať a separovať na jednotlivé časti, diely a materiály, ktoré budú zlikvidované podľa platnej legislatívy a predpisov v čase ich likvidácie.

   

   

   

  NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

  Kolébka Homba baby rychle uklidní vaše miminko a dopřeje mu kvalitní spánek i přes den. Pružina má nosnost <15kg a zajišťuje rytmické houpání (nahoru - dolů), které miminko zažívalo v bříšku maminky v průběhu celého těhotenství. Miminku houpání navozuje příjemné pocity. 

  Miminko v kolébce leží v poloze tzv. klubíčka. Záda jsou mírně prohnutá do kulata a nožičky pokrčené k tělíčku. Takto doporučuje děťátko nosit většina fyzioterapeutů. Podporuje se tak správný vývoj páteře, a taky zmírňují koliky. Mírné nadvihnutí kolébky u hlavičky miminka brání refluxu, který se může projevovat zejména prvních 6 měsíců. Díky kolébce miminko aktivně relaxuje, lehce usíná. Maminka, tím tráví míň času uspáváním a má více času na relax, sebe i na zbytek rodiny. 

  ÚČEL K POUŽITÍ 

  Textilní kolébka Homba baby slouží ke kolébání, uspávání, ležení a spaní miminek od 0 do cca 10 měsíců (nenahrazuje dětskou postýlku). Maximální nosnost pružiny je <15kg. 

  Jiné než v návodu uvedené způsoby a podmínky používání kolébky jsou zakázány! 

  BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA 

  • Pečlivě si přečtěte návod k použití a výrobek používejte dle uvedených pokynů – jakékoliv úpravy a změny výrobku, které mají negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví jsou zakázány. Nezavěšujte kolébku v blízkosti ohně nebo jiných tepelných zdrojů. • Nenechávejte dítě bez dozoru – od okamžiku, kdy je dítě schopno si v kolébce samo sednout nebo otočit, lze kolébku používat pouze za bezprostřední přítomnosti dospělého. Výrobce neručí za jakékoliv nehody. Kolébka není určena k hraní. 
  • Pred 1. použitím kolébku vyperte dle návodu.
  • Nepřekračujte povolenou nosnost <15 kg – hrozí nebezpečí deformace pružiny nebo její prasknutí. 
  • Kontrolujte pravidelně bezpečnostní lano – MUSÍ PROCHÁZET HORNÍM SPOJOVACÍM ČLÁNKEM, PRUŽINOU A DOLNÍ KARABINOU. JEHO DÉLKU UPRAVTE TAK, ABY V PŘÍPADĚ DESTRUKCE PRUŽINY KOLÉBKA ZŮSTALA VISET NAD ZEMÍ a současně jste mohli pohodlně houpat. 
  • Kontrolujte pravidelně stav použitého lana – musí být v perfektním stavu, nesmí docházet k mechanickému opotřebení. V případě zjištění i minimálního poškození lano okamžitě vyměňte! 
  • Kontrolujte pravidelně pevnost způsobu zavěšení – vrut ve stropu, mezidveřní hrazdu, samostatný stojan. Kolébku umístěte jen na místa, která bezpečně udrží vzniklou zátěž. Pozor na sádrokartonové stropy či jiné obklady. V tomto případě zavěšení vždy konzultujte s odborníkem. Pevnost vrutů a držáků zkontrolujte zátěžovým testem s využitím vlastní váhy. 
  • Obaly – plastové sáčky a další obaly musí být po rozbalení výrobku mimo dosahu dětí do 3 let.

  OBSAH BALENÍ

  1. Textilní závěsná kolébka 
  2. Molitanová matrace
  3. Obal na matraci 
  4. Dřevěná dubová rozpěra
  5. Pružina
  6. Obal na pružinu 
  7. Karabína 
  8. Spojovací článek
  9. Bezpečnostní lano - 2m
  10. Lano pro zavěšení - 2m
  11. Textilní taška se zipem

  SESTAVENÍ KOLÉBKY 

  1. Sestavení pružiny a uchycení

  Vezměte pružinu a zkontrolujte, že 

  bezpečnostní lano prochází spojovacím 

  článkem - přes pružinu - přes karabinu. 

  Bezpečnostní lano je uvázané osmičkovým 

  protisměrným uzlem. Délka lanka musí 

  umožnit pohodlné houpání a současně 

  nesmí pustit kolébku na zem. V případě 

  destrukce pružiny. Nakonec zkontrolujte 

  pevnost uzlu (protisměrný osmičkový uzel). 

  Spojovací článek (skobu) vložte do 

  připraveného způsobu zavěšení 

  (na stropě, do stojanu) 

  a zašroubujte ho. 

  1. Vložení kolébky

  Vezměte textilní vak 

  a v místě horního překla du látku postupně nařaste 

  tak, abyste ji mohli vložit  do karabiny. Nařasenou látku

  vložte do karabiny a karabinu zavřete. Miminko budete do textilného vaku vkládat ze strany, kde jsou na vaku nity, které pro účely 

  vložení rozepínejte. 

  1. Vložení matrace do kolébky

  Do vaku vložte matraci 

  (pohankovými lusky 

  nahoru) až k hornímu 

  (zadnímu) okraji textilního 

  vaku Homba baby. 

   

  1. Vložení dřevené rozpery.

  Strany textilního vaku 

  Homba baby nařaste a 

  vložte do drážek 

  dřevěné rozpěry 

  (hrazdy) přibližne 10cm od horního 

  vložení v karabine. 

   

  1. Vložení miminka do kolébky.

  Miminko vložte tak, aby mělo 

  hlavičku u horního okraje. 

  Tím zajistíte, že hlavička bude 

  mírně vyvýšená. Po vložení miminka 

  zapněte nity na přední části vaku. 

  Když je miminko vevnitř vaku, 

  musí být nity vždy zapnuté.  Osmičkový protisměrný uzel 

  Pružina musí být vždy jistěná 

  bezpečnostním lanem, které 

  je uvázané přes pružinu, skobu, karabinu a zvázané protisměrným osmičkovým uzlem. Jakmile lano jeví známky poškození, je potřeba ho okamžite vyměnit, a pořád 

  kontrolovat, že je lano v pořádku a jistí pružinu

   

  1. SPOJOVACÍ ČLÁNEK (SKOBA)

  2. PRUŽINA (NOSNOST 15kg)

  3. KARABINA 

  4. BEZPEČNOSTNÍ LANKO (DŮLEŽITÉ)

  5. DŘEVĚNÁ ROZPĚRA

  6. LANKO NA HOUPÁNÍ

  7. TEXTILNÍ VAK

  8. MATRACE

  9. OBAL NA MATRAC

  10. TAŠKA

   

  ÚDRŽBA 

  Textilní vak se může prát při 40 °C. Matrace nelze prát z důvodu vložených pohankových lusků, pouze ji můžete očistit vlhkým hadříkem v místě znečištění. Proto je nutné ji chránit potahem, který je součástí balení. Životnost výrobku je minimálně 2 roky. 

  LIKVIDACE 

  Likvidace výrobku po jeho neopravitelném poškození nebo po skončení jeho životnosti – zařízení se musí rozebrat a separovat na jednotlivé části, díly a materiály, které budou zlikvidovány dle platné legislativy a předpisů v době jejich likvidace. 

  Výrobce: MAD Solutions s.r.o., www.homba.store 

  INSTRUCTIONS FOR USE (EN)

  Homba baby cradle will quickly calm your baby and give him/her a good night's sleep even during the day. The spring has a load capacity of <15 kg and ensures rhythmic swings (up – down), which the baby experienced in the mother's abdomen during the entire pregnancy. Swinging gives the baby a pleasant feeling.

  The baby in the cradle lies in the position of the so-called „ball“. The back is slightly bent into a round shape and the legs are bent towards the body. This is how most physiotherapists recommend carrying a baby. This supports the proper development of the spine and also reduces the effects of the baby‘s colic. A slight lifting of the cradle at the baby's head prevents reflux, which can manifest itself especially in the first 6 months. Thanks to the cradle, the baby actively relaxes and falls asleep easily. The mother spends less time putting the baby to sleep and has more time to relax,  more time for herself and the rest of the family.

  PURPOSE OF USE

  Homba baby textile cradle is used for rocking the baby, putting the baby to sleep, for the baby to lie and sleep from 0 to about 10 months (it does not replace a baby crib). The maximum load capacity of the spring is <15kg.

  Methods and conditions of use of the cradle other than those specified in the instructions are prohibited!

  SAFETY WARNING

  • Read the instructions for use carefully and use the product according to the instructions given - any modifications and changes to the product that have a negative effect on safety and health protection are prohibited. Do not hang the cradle near fire or other heat sources.
  • Before using the cradle for the first time, wash it according to the instructions
  • Do not leave a child unattended - from the moment the child is able to sit or turn on his / her own in the cradle, the cradle can only be used in the immediate presence of an adult. The manufacturer is not liable for any accidents. The cradle is not intended for play.
  • Do not exceed the permissible load <15 kg - there is a risk of spring deformation or its rupture.
  • Check the safety rope regularly - IT MUST GO THROUGH THE UPPER CONNECTOR, SPRING, AND LOWER CARABINE. ADJUST  ITS LENGTH SO THAT IN THE EVENT OF DESTRUCTION OF THE SPRING THE CRADLE REMAINS TO HANG ABOVE THE GROUND and at the same time you can swing comfortably.
  • Regularly check the condition of the rope used - it must be in perfect condition, there must be no mechanical wear. If even minimal damage is found, replace the rope immediately!
  • Regularly check the strength of the hanging method – the screw in the ceiling, the intermediate door rail, a separate stand. Place the cradle only in places that can safely support the load. Beware of plasterboard ceilings or other tiles. In this case, always consult a specialist for suspension. Check the strength of the screws and holders with a stress test using your own weight.
  • Packaging - plastic wrappers and other packaging must be out of the reach of children under 3 years of age after unpacking the product.

  PACKAGE CONTENT

  1. Textile swing bag
  2. Foam mattress
  3. Mattress sheet
  4. Wooden oak strut
  5. Spring
  6. Spring wrapper
  7. Carbine
  8. Connecting link
  9. Safety rope – 2m
  10. Rope for hanging – 2m
  11. Textile bag with zipper

   

  ASSEMBLING OF THE CRADLE

 • Spring assembly and mounting
 • Take the spring and check that

  the safety rope passes through the connecting

  link - via spring - via carbine.

  The safety rope is tied with an octagonal opposing knot. The length of the rope must

  allow comfortable swinging and at the same time

  must not drop the cradle in case of

  spring destruction. Finally, check

  knot strength (octagonal opposing knot). Insert the connecting link into

  prepared method of hanging

  (on the ceiling, in a stand)

  and screw it on, or use rope for hanging 2m with an octagonal opposing knot..

   

 • Cradle insertion
 • Take the textile bag and in the place of the upper

   conversion into the fabric gradually drape the fabric

  so that you can insert it to the carabiner. Then close the carabiner.Put the baby in a textile bag from the side on which the rivets are on the bag. Unbutton them for the purpose of the

  insertion.

   

 • Inserting the mattress into the cradle
 • Put the mattress in the bag (buckwheat pods

  1. up) up to the top (rear) edge of the textile Homba baby hammock.

   

 • Inserting a wooden spacer
 • Drap the sides of the textile hammock Homba baby and 

  insert into the crimp grooves of the wooden spacer (bar) 

  approximately 10cm from the top insertion into the carbine.

   

 • Putting the baby into the cradle
 • Insert the baby so that it has its head at the top edge.

  This will ensure that the head will be

  slightly elevated. After inserting the baby

  button the rivets on the front of the bag.

  When the baby is inside the bag,

  the rivets must always be buttoned.

   

  Octagonal opposing knot

  The spring must always be secured by the safety rope, which is tied over a spring by a clamp, carabiner and tied in an octagonal opposing knot.

  As soon as the rope shows signs of damage it needs to be replaced immediately, and it always needs to be checked if the rope is OK and secures the spring.

  1. CONNECTING LINK (CLAMP)
  2. SPRING (LOAD CAPACITY MAX. 15kg)
  3. CARBINE
  4. SAFETY CABLE 2M (IMPORTANT)
  5. OAK WOODEN SPACER
  6. SWING ROPE
  7. TEXTILE BAG
  8. MATTRESS
  9. MATTRESS COVER

  MAINTENANCE 

  The textile hammock can be washed at 40°C. The mattress cannot be washed due to the inserted buckwheat pods, you can only clean it with a damp cloth at the place of dirt contamination. Therefore, it is necessary to protect it with the cover that is included in the package. The service life of the product is at least 2 years.

  DISPOSAL 

  Disposal of the product after irreparable damage or at the end of its service life - the device must be disassembled and separated into individual parts and materials, which will be disposed of in accordance with applicable legislation and regulations at the time of their disposal.

   

  Producer: MAD Solutions,s.r.o. website: www.homba.store