Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Odstúpenie od zmluvy


Formulár na Odstúpenie od zmluvy
Internetového obchodu www.homba.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: MAD Solutions s.r.o., Tokajská 11, Košice 040 18, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

 

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.